فرم نظر خواهی
 1. فرم اخذ نظرات کارفرمایان و مشاوران خواهشمند است با تکمیل این فرم، نظر خود را در خصوص رضایت از فعالیتهای بازرسی این شرکت با ما در میان بگذارید:
 2. ارسال به موقع و مناسب گزارش ها/تاییدیه ها
  Invalid Input
 3. انطباق محتوای گزارشها/تاییدیه ها با درخواستهای بازرسی شما
  Invalid Input
 4. کفایت پیوستهای موجود در گزارشها/ تاییدیه های ارسالی
  Invalid Input
 5. رعایت استانداردها و الزامات فنی در بازرسی های انجام شده مطابق با قرارداد
  Invalid Input
 6. رعایت استانداردها و الزامات فنی در آزمایش های انجام شده
  Invalid Input
 7. وضعیت تجهیزات بازرسی استفاده شده (کالیبراسیون و ...)
  Invalid Input
 8. کیفییت خدمات تامین کنندگان جانبی استفاده شده در پروژه که طرف قرارداد این شرکت این هستند.
  Invalid Input
 9. وضعیت تامین کمی و کیفی نیروی انسانی تعهد شده در قرارداد
  Invalid Input
 10. ارتباط مناسب نیروی انسانی پروژه با کارفرما/مشاور
  Invalid Input
 11. ارتباط مناسب کارشناسان پروژه با عوامل پیمانکاران و سازندگان
  Invalid Input
 12. قابل اعتماد بودن و رازداری شرکت در طول مدت پروژه
  Invalid Input
 13. هر نوع پیشنهاد یا انتقاد دیگری دارید مرقوم فرمایید:
  Invalid Input
 14. نام کارفرما/مشاور:
  Invalid Input
 15. نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما/مشاور
  Invalid Input

سایر فرم ها

 • فرم استخدام +

  فرم استخدام جهت استخدام باید فرم مربوط به آن را تکمیل و برای ما ارسال کنید و ما با شما تماس خواهیم گرفت کلیک کنید
 • فرم تماس با ما +

  فرم تماس با ما برای تماس با ما میتوانید فرم مربوطه را پر نمایید و در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت. کلیک کنید
 • 1