شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران  آمادگی طراحی، پیاده سازی، اصلاح، بهبود و بازنگری سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست را در جهت افزایش بهره‌وری سازمانی، ایجاد خلاقیت و نوآوری، دستیابی به کیفیتی بیشتر از حد مطلوب، شناسایی و حل موانع و مشکلات، افزایش تمرکز بروی مشتری، کاهش تعدد تغییرات نامناسب در روندها و فرآیندها و … دارد.

هر یک از مشاوران ما ضمن بکارگیری دانش و تجربه خود در پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست در جهت تعالی سازمان شما تلاش می نمایند.

در راه مشاوره پیاده سازی سیستم مدیریت HSE  سعی ما بر این است که با رویکردی نوین زمینه را برای توسعه استانداردهای شغلی، طراحی سیستم های مدیریت متناسب با شرایط کسب و کار، ارزیابی سیستم های مدیریت و از همه مهمتر تحت کنترل داشتن سیستم ها پس از اجرا در طول مدت معین به منظور اطمینان از اثربخشی آنها فرآهم نماییم.