تدوین HSE Plan یعنی شرحی از برنامه ها، خط مشی، اهداف و سوابق اجرایی و مدیریت ریسک HSE سازمان که در خصوص پروژه ای خاص می باشد.

تدوین HSE Plan در پروژه‌های مختلف ازجمله فعالیت‌های عمرانی ، نفت و گاز الزام می‌باشد بدین منظور پیمانکاری که در این پروژه‌ها فعالیت می‌نمایند باید مستندی را با عنوان HSE Plan آماده نمایند و آن را به کارفرمای خود اعلام نمایند

مشاوره HSE Plan تیم ما به شما کمک می‌نماید تا بتوانید در پروژه‌های مختلف ازجمله فعالیت‌های عمرانی ، نفت و گاز، شهرداری و … خطرات ناشی از کار را شناسایی و کنترل نموده و از بروز حوادث ناشی از کار جلوگیری نمایید و به کارفرمایان خود در رعایت مسائل ایمنی بهداشت شغلی و محیط‌زیست در طی انجام تعهدات قرارداد خود اطمینان خاطر دهید.با مشاوره HSE Plan علاوه بر استقرار سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی و محیط‌زیست متناسب با فعالیت‌های شما ، مستند HSP Plan آماده‌شده و با ارائه به کارفرمایان و سازمان‌های طرف قرارداد ، شانس عقد قرارداد یا تمدید قرارداد شما افزایش می‌یابد.