شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران با استفاده از بازرسان و کارشناسان متخصص و مجرب نظارت و بازرسی بر مراحل ساخت و نصب و همچنین خرید تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب و شبکه های آبرسانی را بر عهده داشته و با ارائه خدمات و استقرار نیروهای تخصصی در اکثر استانهای کشور در بیش از ۳۰ پروژه در سطح کشور فعالیت دارد و از جمله پروژه هایی که به پایان رسیده و در حال بهره برداری و همچنین در دست اجرا است میتوان پروژه های زیر اشاره کرد:

ردیف نام تصفیه خانه نام کارفرما نام مشاور
1 تصفیه خانه آب کرمان شرکت آب منطقه ای کرمان شرکت مهندسی موج آب
2 تصفیه خانه آب ارومیه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی شرکت مهندسی مهاب قدس
3 تصفیه خانه فاضلاب شهر تربت حیدریه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی شرکت مهندسی مهاب قدس
4 تصفیه خانه آب بستان آباد و بناب شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی شرکت مهندسی آبسو
5 تصفیه خانه آب ماکو شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی شرکت مهندسی آبرفت
6 تصفیه خانه و خط انتقال طرح آبرسانی میانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی شرکت مهندسی آبران
7 تصفیه خانه و خط انتقال طرح آبرسانی مرند شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی شرکت مهندسی آبران
8 تصفیه خانه آب جهرم شرکت آب و فاضلاب فارس شرکت مهندسی انهار جنوب
9 تصفیه خانه آب بیجار شرکت آب و فاضلاب کردستان شرکت مهندسی انهار جنوب
10 تصفیه خانه فاضلاب کازرون شرکت آب و فاضلاب فارس شرکت مهندسی انهار جنوب
11 تصفیه خانه فاضلاب قشم شرکت آب و برق و تاسیسات قشم شرکت مهندسی آبران