شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران در راستای  اهداف راهبردی ، توسعه خدمات و  تکمیل چرخه خدمات بازرسی و نظارتی خود به ویژه در تجهیزات نفت ،گاز،پتروشیمی ،نیروگاهی ، سد  ، خطوط لوله  و سازه  های فلزی صنعتی و ساختمانی اقدام به تشکیل واحد "بازرسی جوش و آزمونهای غیر مخرب(NDT) " نمود ه است.

این واحد  در دو بخش درون سازمانی  و برون سازمانی ، خدمات تخصصی  ذیل را  ارائه می نماید:

1- مشاوره ، نظارت و اجرای آزمایشهای غیرمخربNDT شامل :

- پرتونگاری صنعتی ( ایکس و گاما)تست آلتراسونیک 

- تست ذرات مغناطیسی و مایعات نافذ

- بازرسی چشمی VT

- ضخامت سنجی فلزات 

- سختی سنجی

- ضخامت سنجی پوشش ها

2- برگزاری دوره های آموزشی در زمینه روش های مختلف جوشکاری، بازرسی جوش، آزمایش های غیر مخرب( NDT)و اجرای دوره های اموزشی ویژه بازرسان شرکت و دیگر  شرکت ها با همکاری واحد آموزش شرکت. 

3- تهیه دستورالعمل های جوشکاری (WPS) و PQR ، برگزاری آزمونهای تایید صلاحیت (WQT )

4- بازرسی ونظارت برجوشکاری سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی

5- مشاوره ،نظارت و بازرسی پوشش های صنعتی

6- مشاوره در استقرار سیستم های کنترل و تضمین کیفیت مانند ISO 3834 در صنایع جوشکاری با همکاری واحد تضمین کیفیت شرکت