باسلام و تبریک این شرکت موفق به انعقاد قرارداد خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و کنترل کیفیت جهت کالاهای خرید داخل و خارج کشور با شرکت ملی حفاری ایران شده است.